Peter Chernin มูลค่าสุทธิ 400 ล้านเหรียญ! เขาบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไร?

Peter Chernin มูลค่าสุทธิ 400 ล้านเหรียญ! เขาบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไร?

Peter Chernin มูลค่าสุทธิ: Peter Chernin เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อและสื่ออเมริกันซึ่งมีสินทรัพย์รวม 400 ล้านเหรียญ Peter Chernin เป็นที่รู้จักสำหรับ

อ่านเพิ่มเติม